Wersje językowe
Darmowa dostawa
Promocja! Dostawa od 14,99 zł. Darmowa dostawa (Kurier DPD) już od 100,00 zł.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OCELIO”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 • Organizator– OCELIO Sklep Internetowy ocelio.pl

       02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 70; info@ocelio.pl

       Właściciel sklepu internetowego:

       Sawex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       NIP 951-234-98-80; KRS 0000875133

 • „Punkty OCELIO” – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „Punktami”,
 • Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego OCELIO
 • Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym ocelio.pl i wyraziła zgodę na udział w Programie
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem ocelio.pl
 • Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym
 • Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,
 • Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

 

 1. Program rozpoczyna się w dniu 18.06.2021 roku i trwa do odwołania.

 

 1. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „OCELIO”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „OCELIO” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

 § 3. Naliczanie Punktów

 1. Uczestnicy nabywając Produkty za każde wydane 10 zł otrzymują 10 Punktów.

 

 1. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów, z wyjątkiem ust. 4 § 3.

 

 1. Punkty mogą nie dotyczyć produktów, które w danej chwili objęte są promocją, wyprzedażą, przeceną. Informacja taka zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie głównej sklepu.
 2. Dodatkowo Punkty są doliczane jednorazowo za zapisanie się do Newslettera Uczestnik otrzymuje 200 pkt, za jednorazowe wystawienie opinii o produkcie 10 pkt.

 

 1. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 24 miesięcy od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

 

 1. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane w Sklepie internetowym ocelio.pl .

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

 

§ 4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem:

 

 • Aby wymienić punkty należy dokonać zakupów za minimum 50 zł.
 • Jednorazowo można wymienić max. 1000 pkt (równowartość 50 zł).
 • Za każdą jednostkę produktu zakupioną za wykorzystane punkty będzie naliczana symboliczna opłata w wysokości  10 groszy.

 

 1. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 

 1. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: info@ocelio.pl .

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 

 1. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Program lojalnościowy przeznaczony jest tylko dla Klientów indywidualnych.

 

 1. Punkty przyporządkowane są do danego profilu klienta i nie można ich przenosić do innego profilu.
 2. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium